POLGRYS KRUSZYWA Sp. z o.o. Sp. K. w partnerstwie z firmami:

  • ORTOPEDA LEKARZE RYSZARD BIELAK, BOGUSŁAW RYDZAK Sp. Partnerska
  • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNOMEX” Sp. z o.o.,

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Interdyscyplinarne Centrum Leczenia i Rehabilitacji”.

Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu – Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez wszystkich Partnerów,
  2. integrację działalności Partnerów w obrębie tworzonego partnerstwa, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne, wdrożeniowe, IT itp.,
  3. tworzenie nowych miejsc pracy,
  4. aktywizację społeczno-gospodarczą – m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań pro-gospodarczych, kooperację z innymi podmiotami w regionie o charakterystyce z zakresu usług medycznych,
  5. wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań, co przyczyni się do optymalizacji funkcjonowania produktu sieciowego.

 W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego – Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Unikalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie nowoczesnej komory hiperbarycznej, która będzie podstawą procesu rehabilitacji. W Centrum znajdować się będą także profesjonalne jednostki zajmujące się: leczeniem ran i terapią blizn, rehabilitacją ortopedyczną, rehabilitacją dzieci do lat 16 oraz rehabilitacją neurologiczną. Rezultatem projektu będzie zintegrowane i kompleksowe połączenie procesu rehabilitacji z leczeniem tlenem i leczeniem ran.

Wartość projektu:  58 819 599.01 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  32 340 381.53 PLN