Certyfikaty

Produkt Frakcja Dokumenty Do wglądu Dokumenty
(do wglądu po uprzednim kontakcie osobistym)
Kamień łamany (mieszanka) 0 - 31,5 mm Karta oznakowania CE ZKP (2+) CE w systemie 2+ kruszywo 0 31 5
Kamień łamany (mieszanka) 0-63 mm Karta oznakowania CE ZKP (2+) Deklaracja właściwości użytkowych Kamień łamany 0 31 5
Piasek 0-8 mm Karta oznakowania CE ZKP (2+) Wyrób zgodny z normą PN-EN 13242**
i PN-S-06102**
Piasek - Karta oznakowania CE ZKP (2+)
Pospółka 0-31,5 mm Karta oznakowania CE ZKP (2+)
Pospółka 0-63 mm Karta oznakowania CE ZKP (2+)